Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 Matthias Nethenus, Apologia ofte klare verdediqgë

tegen de Groeningse Beschuldinge. Emmerick 1662. Den

overtuyo-hden Marees met syn ■vgen Sweert gedood. Emmerick 1662. — 2 stn. 4o. — Zeldzaam.

513 Franciscus Burmannus (I), De moralitate Sabbati liebdomadalis. Ultraj. 1665. 4o. - Xarratio de controversii nupenus in Academia Ultrajectina motis. Ultraj. .1677. 4o. — Synopsis theologiae et speciatim oeconomiae foederum Dei. Tomus II. Traj. 1672. 4o. — Synopsis, dat is kort begrijp der heilige Godgeleertheid, en voornamelijk van de huishouding der verbonden Gods; vert. d. D. Smout. 2e dr. Utr. 1697. 4o. — Idem. 3e dr. Amst. 1740. 4o. — Idem. uittreksel door Ds. 1\ van Dijke. 7ierikz. 1866. So. — Alle de oratien uitgesproken door den Heer Fr. Durmannus, met de lijkrede door J. G. Graevius. Utr. 1700. 4o; te zamen 7 tlln. en stn. 4o en 8o. — Zeldzaa m.

514 - —,De w-et en het getuigenisse ofte uitlegginge ende betragtinge van de veilwrgentheden en voornaamste stukken des wets, ofte der Hoeken ilosis. Hanau 1660. 12o.

Idem 2e. dr. Utr. 1668. 2 d. 4o. Idem (3e dr.) Utr. 1680. 2 d. 4o. — Idem. (4e dr.) Utr. 1693. 2 d. 4o. — Idem (5e dr.). Amst. 1137. 2e d. 4o. — Gesetz und Zeugnüsz oder Auszlegunden und Betraohtungen der Y Bücher Mosis. Franckf. 1693. 2 B. 4o; tezamen 10 d. 12oen4o, perk. en led. b.

515 *De Rigteren Israels, ofte lutlegginge ende betraatinge van de boeken .Tosua, der Rigteren ende lïutli. Utr. 1675. — Idem. (2e dr.) Utr. 1696. — Idem. (3e dr.). Amst. 1737. -— Sanhh;1 ofte uitlegginge ende betragiingo der boeken Samuels. Utr. 1678. — Idem (2e dr.) Utr. 1683. Idem. (3e dr.). Amst. 1738. — De Kooningen Isïaels met haar vervolg, ofte uitlegginge ende betragtinge ^ an de hoekken der Ivoomngen, Eronijken, Ezra, Xe hem ia, Esther, enz. Amst. 1683. — Idem. (2e dr.). Amst. 1738; te zamen 8 d. 4o, perk. en led. b.

De voorgaande 3 nummers vormen een belangrijk excnr plaor van Burman's werken.

öl6 Ltldovicus ^Tolzogen, Ortliodoxa fides sive adversus Johannem de Ijabadie Censura censurae Medioburgensis in libellum 'de interprete Scripturavum. Traj. 1668. 12o, perk. b. — Zeldzaa m.

ol7 Petius van Maastricht. — Xovum Testamentum Graecum ad Mastrichtianuni ita expressum. ed.2a. Ilalae li 56. 12o. • Henrieus Pontanus, Lijek- en lofreden op Petrus van Maastricht, vert. d. C. T. Leyden 1706. 4o.

518 Melchior Leydecker. — Georgii Hornii Histor'a Ec clesiatica, cum notis M. Leydeckeri. L. B. 1687. 12o.

Sluiten