Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuurlijbe zinbeelden opgehelderd door A. Ruimig, en met aant. van J. van den Honert. Leid. 1745. 2 d. 4o, met portret van W. B av o n van Imhoff. — Leerredenen over verscheiden texten der Heilige Schrift, door P. du Bosc, en met aant. van J. van den Honert. Leiden 1745/6. 2 d. 4o; te zamen 10 d. 4o, in 7 led. b.

544 , Over de wedergeboorte. Levd. en Utr. 1734. 4o.—

Intreerede over Openb. XV: 3. Leyd. en Utr. 1734. 4o.-— Idem. 4e dr. Leyd. en Utr. 1735. 4o. -—- Het kort begrip der christelijke religie voor die sig willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal. Leid. 1743. 12o. — Des Heeren wijnstok in Nederland. Leyd. 1748. 4o. -— De mensch in Christus zooals liij al en niet bestaat. Leid. 1 < 49. 12o. — Idem. 2e dr. Leid. 1750. 12o. — Idem. 3e dr. Leid. 1761. 12o. — Het volk van Nederland tot bekeering vermaand. Leid. 1750. 12o. — Lijkreden over S. D. H. Willem Karei Henrik Fiiso. Leid. 1752. 4o. — Twee brieven, en twee nadere brieven wegens de saak van Do. Antonius van der Os. Leid. 1755. 2 stn. 4o, enz.; te zamen 13 dln., en stn. 4o en 12o, perk. b. — Zeer zeldzame serie.

De voorgaande 4 nummers vormen een merkwaardig exemplaar van het werl: van Prof. v- d. Honert.

545 Albertus Yoget, Over liet grondig, 'doch matig beoeffenen van de zinnebeeldische Godgeleertheit; u. li. Lat. vert. Midd. 1727. - Predicatie voor predicanten ,,aen een Middelburgsch drietal". Z. p. o. j. (Zeer zeldzaam schimpdicht op de Predikanten H. de Freyn, T. Levdekker en A. Yoget). — Wekkend voorstel en trekkend voorbeeld aangaande de hoogste Christenpligt. Gron. 1731. —OATMilIA dat is Olvmp-speelen der Grieken, nagebootst van den Ro meinen, opgehaalt door Th. Antonides, en met aant. van A. Yoget. Gron. 1732.— Redevoering over de vereeniginge van Christus priesterschap en koninklijke; vert. door 13. Keppel. Utr. 1735. — Aanhangsel van Bijbelsche keurstoffen, tot de werken van D. Flud van Giffen. Gron. 1735. — Institutiones theologiae cliristianae. Gron. li36.— Dietaia ir. liistor. ecclesiastic. Xovi Testamenti. Z. p. o. j. M. S. S. — Oorsprong en voortgang van de valsclie mystike godtgeleerdheit, van de secte der Herrnhutthers. I tr. 1739 — Bijbelstoffen Jes Ouden en Nieuwen Testaments. ITtr. 1761. 2 d. (z. t.): te zamen 11 dln. en stn. 4o, led. b. Zeldzame serie.

54G Wilhelmus van Irhoven, Conjectanea pliilologicocritico-theologica in Psalmorum titulos. L. B. 1728. 4o. — De palingenesia veterum seu metempsycliosi sic dicta Pythagorica libri III. Amst. 1733. 4o. — Gronden van het

Sluiten