is toegevoegd aan uw favorieten.

Cornea- en iristuberkulose

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Perthes' zuigtoestel voor de nabehandeling van het empyeem bevordert de ontplooiing van de long, doch kan etterretentie in de hand werken en worde daarom de eerste dagen niet aangewend.

VI.

Koliekpijnen vinden niet in den darmwand hare oorzaak.

VII.

De verschijnselen der zeeziekte kunnen het best verklaard worden door eene uitwerking der ongewone evenwichtsstoornissen op de hersenschors.

VIII.

Langdurig zoogen stelt weliswaar eene nieuwe conceptie uit, doch hierdoor kan geene vermindering van aanwas van bevolking met zekerheid verwacht worden.

IX.

De lengte-breedte index van den schedel wordt geinfluenceerd door de wijze, waarop het hoofd van den zuigeling voortdurend ligt.

X.

Er bestaat tusschen de oorzaken van de cerebrale kinderverlamming en de eenvoudige idiotie eene opmerkelijke overeenkomst.