is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

De lyn der eindsmeltpunten en beginstolpunten.

Voor het onderzoek werden gebruikt droge reageerbuisjes van 13 bij 130 mM. De zouten werden daarin gebracht met behulp van een passenden vultrechter, die reikte tot 3 a 4 cM. van den bodem der buisjes en dit in verband met het srewicht der mengsels, dat meestal

O O '

(5 a 7 gram bedroeg.

Om een mengsel van gewenschte samenstelling te maken werd in een reageerbuisje eerst zooveel Ag NO3 gedaan, als ongeveer noodig zou zijn om na toevoeging van het Aq-1 het bovengenoemde totaalgewicht te

ö O O

bereiken en direkt daarna gesloten met caoutchouc kurk. Daardoor was onnoodig lange aanraking van het AgNOg met vochtige lucht vermeden. Uit het juiste gewicht van het Ag NO3 werd nu berekend, hoeveel Ag I hierbij noodig was om een bepaalde molecuulverhouding te verkrijgen, en dit Ag I werd dan op een horlogeglas afgewogen en toegevoegd.

Het onderzoek is begonnen aan den kant van AgNO.$ en daarna zijn mengsels met steeds hooger gehalte aan Ag I genomen.

In 't vervolg zal een mengsel altijd aangeduid worden door het aantal molecuulprocenten Ag I.

Nu moest een mengsel altijd eerst homogeen opgesmolten worden en dit geschiedde voor alle samenstellingen tusschen 0 en 6G mol. proc. Ag I in het