is toegevoegd aan je favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich door haar vorm, want bij rustige afkoeling waren met de loupe mooie zeshoekige sterretjes zichtbaar.

Hetzelfde is gevonden bij het mengsel met 02%. Wanneer in de onderkoelde vloeistoffen van de mengsels met 56.36 en 58.5 % plotseling grootere hoeveelheden vaste stof ontstonden, waren ook daaraan zeshoekige vormen waar te nemen.

Evenwel deed zich bij het mengsel met 58.5 0/Q hetzelfde feit voor, dat we boven (zie hoofdstuk II, B aan het slot) reeds voor 50.30 OyQ opmerkten, dat n.1. eenige malen bij afkoeling een minder stabiele phase optrad, waarvan het eindsmeltpunt niet 100.3° maar 101.2° bleek. Eerst toen een dergelijk mengsel eens 3 uren na opsmelten op + 100° was blijven staan en daarna een thermometer werd ingebracht, werd een groot deel vast, maar bleek nu de thermometer te stijgen tot 105.5°, terwijl de nieuw gevonden kristallen eerst bij 106.3° geheel veidwenen waren. De temperatuur toch van 105.5° werd later herhaalde malen als die van het eutecticum gevonden van de verbinding 1 : 1 met de vaste phase, die in zeshoekige sterretjes kristalliseerde.