is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De eutectica.

Werd een mengsel na bepaling van het eindsmeltpunt in 1 et butie nader onderzocht op het eindstolpunt door afkoeling van het bad. dan bleek in het algemeen »-

traj|-n he^verde^onderzoek is daarom alleen het beginsmelten door de proef bepaald, daar hierin wem.g ve,

traging te wachten ' thermometer uit

De stof werd na het nemen afaekoeld in

de zoutsmelt eerst op gewone tempera gesloten buisje. Daarna werd door Jkkente glaswand en soms door voorbijgaand jerwar^ ^ afkoelen daarvan, het loslaten der s ^ «fosmes bevorderd. Als nu eenige krassen me * ^ ^

gegeven waren ter hoogte van e Z°U s'de stof daar barsten langs springen, w,^ broken,

nog beter losliet. Het buisje werd nu voorzien . ^

het glas uitgeschift en het zout v (meesta]

drogen mortier en terston Vultrechter *)

van te voren gewogen) buisje met Anschütz-

overgebracht. In het zoutpoeder werd de ^Ansci

thermometer voldoende diep en S U1 C"e^.er af?esi0ten. reservoir en het buisje bij de P~^enzooeven°verm&eld) had De bewerking van het tikken,

i) Zie het begin van Hoofdstuk II.