is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgevoerd. De stof leek na bekoeling bruingeel te zijn, maar na verwijdering van 't glas, dat door de zouten aangetast werd, was ze bijna even geel als zuiver Ag I.

Bij mengsels met zeer hoog Ag I-gehalte was niets meer van de kleur van het zuivere zout te maken. Door ontleding waren ze donkerder en tijdens het onderzoek der gepoederde stof, werd ze van buiten bijna zwart. Aanwezig ontleed zout verhoogt dus blijkbaar zeer de lichtgevoeligheid.

Al deze verkleuringen, die optreden of toenemen tijdens de verwarming, welke dient om den samenhang der smelt- en omzettingsverschijnselen na te gaan, zijn quantitatief van te geringe bcteekenis om van invloed te zijn op het percentage Ag I, welks gedrag we wenschen te bestudeeren.