is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de rest donker. Ook werden zeshoekige vormen daarbij waargenomen (ontstaan van D5 waarschijnlijk).

Het uiterlijk der vaste stof bij vlugge afkoeling in een kwartier was verder hetzelfde als na langer staan op gewone temperatuur. De eindtoestand wordt dus vlug bereikt, zoodat hieruit besloten mag worden, dat door de afkoeling der bij hooge temperatuur opgesmolten mengsels ook vaste stof verkregen werd in vrij stabielen toestand en dat althans beneden S3 o/0.

Over het geheel genomen zijn dus de waarnemingen langs microscopischen weg overeenstemmend met de thermisch verkregen resultaten; thermisch werd echter veel meer (vooral quantitatief) gevonden.

Eindelijk zijn nog pogingen gedaan om achter het gecompliceerde gedrag der zouten bij hoog Ag I-gehalte te komen door oplossingen der twee zouten te onderzoeken.

Toevoeging van water aan het mengsel met 27.45 %, dat dicht bij het eerste eutecticum ligt, gaf eerst een homogene oplossing, maar later twee vloeistoflagen, de bovenlaag: was het grootst en de g-evoeliorheid voor meer

ö o ö b

water bij ± 80° vrij groot. Bij temperatuursverhooging ontstond weer één laag en door afkoeling van de massa met niet te veel water had afscheiding van gele druppeltjes plaats, ze zonken en werden beneden vast. Met meer water vormen zich duidelijk twee lagen, de onderste kristalliseert het eerst en bij voortgaande afkoeling neemt het quantum der benedenlaag toe. Enkel witte stof zet zich af.

In de tweede plaats werd onderzocht een mengsel van 42 o/0, dus in de nabijheid van het tweede eutecticum. Dit mengel kan minder met water verdund worden dan het vorige; het geeft reeds vlugger twee lagen, verdere verdunning doet de benedenlaag stollen, bij bekoeling zet de bovenlaagf ook no°r vaste stof af. Het is de

O O

Ag N 03-rijke laag, waaruit beslist de 2 dubbelzouten zich