is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

montre la voix bumaine dans les différentes voyelles, les changement* de la différence de phase entre les meines liarnioniques sont encore capables de produire des différences de timbre au moins aussi sensibles que celles qu' on peut constater dans des instrunients de la mêine espèce ou dans le.s mênies voyelles cbantées par des voix différentes."

XXI.

Prof'. L. H e r ni a n 11 te Koningsbergen heeft deze reeks proeven van K o e n i g niet de z.g. kleine golvensirene nagadaau en gecontroleerd. Hjj kwam tot hetzelfde resultaat als Koenig, inzoover als curve II een zeer scherpen en luiden klank gaf, curve IV daarentegen een klank van tegenovergestelde!! aard. Hij legt nadruk op het merkwaardig feit, dat curve V nauwelijks anders klinkt dan I en III, en dat deze omstandigheid ons met wantrouwen tegen de sirene moet vervullen.

Hoe zeer gerechtvaardigd dit wantrouwen is, heb ik in mijne verhandeling1) over dit onderwerp trachten aan te toonen. Ik heb er daar op gewezen, dat er eigenlijk niet de minste grond is 0111 aan te nemen, dat de in de lucht ontstaande beweging anders dan

o o

alleen wat de periode van den grondtoon betreft met de beweging, die de in de blikschijf uitgesneden curve voorstelt, zou overeenstemmen.

Ook heb ik daar aangegeven, hoe men zich ongeveer de periodische luchtdrukwisseling door het blazen tegen een bepaalden curvevorm, moet voorstellen en hoe daaruit op eenvoudige en overtuigende wijze verklaard kan worden, dat bij de eene groep d«r curven een scherpe klank van groote intensiteit en met veel boventonen moet ontstaan, de andere soort curven juist bet tegenovergestelde acustische resultaat moet geven.

XXII.

Op de merkwaardigste eigenaardigheid van K o e 11 i g's proeven echter, die deze juist in het gewichtigste principe hemelsbreed van H e 1 ni h o 11. z' stemvorkproeven doet verschillen, wil ik hier nog met nadruk wijzen.

i) Pflügur's Arcliiv fiir <lic gesamiute I'liysiolugie. bd S9 lildz. 340.