is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. ij ~xin 2.t St -\— sin A7t -]- -f'w 2jr.iJ Aft-f- nin 2jt.4 A<-(-.... 4 J

II. y = *ht 2 .t A( - »in 2 jr ^2 A< — —^ -f+ J «'» 2 -T (3 M - 2) + 1(52 * (4 Nt ~ ï) + * " ' e"Z'

1

Waar nu H e r m a n n II de curve niet het phaseverschil -

noemt, daar blijkt uit zijne schrijfwijze, dat hij onder phaseverschil 1

— verstaat, dat 4

1

i\ — )\ = 4 = p* -r, = p<- r» = enz-'

wanneer p\, y>2, ;>s, />i enz. de aanvangsphasen van de aparte sinustrillingen der samengestelde bewegingen zijn.

1

K o e n i g verstond blijkbaar onder phase verschil dat

1

px = 4 = - /'s = /\ = el»z-

XXIV.

Dat toch lier 111 a 1111 's formules dezelfde curven voorstellen als die van K o e n i g, blijkt voor curve II, als men deze-van de periode van den grondtoon in negatieve richting langs de abscis verschuift, en dus voor 2 n Nt in de plaats zet 2 n TNt -)- ^De octaaf ver-

... 1 . . .3

schuift daarbij immers— voor haar eigen periode, de duodecime

2 4

van haar periode, enz., zoodat curve II wordt:

II V = *i" 2 rr ^ Nt -j- -J -f - sin 2 .t ^2 A'<-f ^ +

+ - tin 2 jr ^3 Nt + — J -f . . . .