is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der superpositie-curve. Op deze plaatsen der curve zou de toon 7 </, als hij ook zuiver was, precies

7 -7 1)7

0, L, JL enz. tot

7 7 7

trillingen volbracht hebben. Om de phase te krijgen, moet de toon y <1 een geheel aantal trillingen volbracht hebben. Wil hij op een zeker tijdstip op eene der genoemde plaatsen van de superpositie-curve een geheel aantal gemaakt hebben, dan moet hij door zijn ontstemming vooruitgeloopen zijn respectievelijk:

7 -7 ('/—1)7

1, A' , A' , enz. tot K

7 7 7

deelen eener geheele trilling, waarin A' steeds voorstelt het kleinste geheele positieve getal zoodanig gekozen, dat het verschil positief blijft.

Daar ,t. en 7 eenvoudigste verhoudingsgetallen zijn, hebben <] en 7 ook geen gemeenschappelijken factor. Hieruit volgt, dat

d« uitdrukkingen 1, A — - enz. de volgende waarden represen-

7

teeren :

1 2 7—I

1, - , — enz. tot

7 7 7

deelen eener geheele trilling, alleen niet noodzakelijk in deze volgorde.

Daar de toon 7 d -f- L in ééne secunde £ trillingen te veel maakt, loopt hij in , secunde ééne geheele trilling vooruit en

annuleert hij de genoemde deelen 1, enz. eener geheele trilling

7

respectievelijk in

1 1 2 7-l

a ' tt' tot tt

Ll IJ. Li q. La (/. Li

secunde.

Hieruit volgt, dat bij in ^ secunde </ maal den oorspronkelijke!!