is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verandering van den galvanischen weerstand van zuivere metalen met de temperatuur.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

pOCTOR IN DE flS- EN |M ATIJ IJ R KU N ÜE, AAN PK UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,

OP GEZAG VAN DEN RFCTOR-MAO. NI FICUS

D". H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM,

HOOttl.KRKAAR IN DK FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE,

IN HET OPENHAAR TE VERDEDIGEN GP

Zaterdag 9 Juli 1904, des namiddags te 2 uur,

IN PE AULA DEK UNIVERSITEIT,

DOOR

BOKKO MEILINK,

GEBOREN TE KAMPEN.

ARNHEM.

BOEK-, COURANT- EN STEENDRUKKERIJ G. J. THIEME.