is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' W = \Vn (1 + 0,903890/ - 0,000001013/a) ) ^ ,

' > Dradon uit

W = W0 (1 + 0,003889/ - 0,000001008/2) j

eene Engelsche fabriek.

Voor de drie laatsten voldeed eenzelfde formule nl..

W = W0 (1 + 0,003934/ - 0,000000988/*) Draden van Heraeüs, dikte 0,15 mM., 0,2 mM. en 0,2 mM. De draden waren alle zeer zuiver.

§ 9. Hiermee heb ik de onderzoekingen besproken, die ik heb kunnen vinden. Het aantal is niet klein, maar toch blijft er de leemte, waarop reeds in de inleiding is gewezen en waarvan de aanvulling zoowel voor de theorie van den weerstand als voor de thermometrie van groot belang is. Voor den weerstand wordt steeds eene tweedegraadsfunctie van de temperatuur genomen, maar deze vorm is zoo, dat er noodzakelijk afwijkingen moeten plaats vinden en of deze reeds bemerkbaar zijn in vloeibare lucht of bij hoogere temperaturen is nooit voldoende nagegaan. De onderzoekingen van Holborn, die voldoende nauwkeurigheid schijnen te bezitten, strekken zich over een te klein temperatuurgebied uit, en de proeven van Dewar hebben eene zeer onvoldoende nauwkeurigheid wat de temperatuur en weerstandsmetingen betreft.

B. Alliages.

§ 10. Eene noodzakelijke aanvulling van de proeven met zuivere metalen, wordt gevormd door het onderzoek