is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE

tot de kennis Yan de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamomum zeijlanicum Breijn,

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR Ih DE RRTSENIJBEREIDKUNDE

aan de Rijks-Universiteit te Utrecht

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Dr. JAN DE VRIES

Hoogleeraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde

VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT

TEGEN DE BEDENKINGEN VAN

DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE TE VERDEDIGEN

op Maandag 28 September 1908 des namiddags te 4 uur

DOOR

ALETTA AMELIA LOUISE PILGRIM

geboren te Arnhem.

ARNHEM — 1908.