is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B in de isotrope vloestot' overgaan. Deze metastabiele kristallen worden door toevoeging van A gestabiliseerd, zoodat het metastabiele coëxistentiegel>ied K H E continu als stabiel gebied H E G wordt voortgezet.

Fig. 13 vertoont groote overeenkomst met tig. 10. Het onderscheid tusschen beide bestaat daarin, dat in fig. 13, waar component B inderdaad eene metastabiele vloeiend kristallijne phase bezit, het coëxistentiegebied der isotrope en anisotrope vloeistof continu doorloopt tot het metastabiele smeltpunt Fb —>- L van component B.

In fig. 14 is het geval voorgesteld, dat de stabiele vloeiende kristallen van den eenen component met de vaste kristallen in contact komen.