is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de waarneming voldeden. Als doorstroomingsvloeistof wordt sesamolie gebruikt, welke, indien niet te dikwijls opgewarmd, bij hoogere temperatuur goed doorschijnend geel blijft. De waarnemingen moeten met kunstlicht geschieden, daar wegens de dikke olielaag het doorvallende licht intensief moet zijn.

Het verschil tusschen de beide thermometers bedroeg hoogstens 0.4°.

De hoogste door mij bereikte temperatuur bedroeg 180°. Bij herhaaldelijk gebruik liet het kaliwaterglas iets los, waarna dan nieuwe bevestiging diende te worden aangebracht. Yoor eene nauwkeurige temperatuurmeting is dit toestel buitengewoon geschikt. Snelle temperatuurwisseling kan met het vroeger beschreven apparaat beter worden verkregen. Ook bij dit olietoestel kan slechts met kleine vergrootingen gewerkt worden. Of in deze richting veel verbetering is aan te brengen, betwijfel ik zeer. daar juist het groote voordeel voor de constantheid der temperatuur daarin is gelegen, dat het object aan alle zijden van eene olielaag is omgeven.

Zeer gewenscht zou het echter zijn, indien met den vooruitgang der techniek een apparaat te construeeren ware, dat ons in staat stelde èn tot nauwkeurige temperatuurwaarnemingen èn tot het microscopiseeren met sterke vergrootingen.