is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij een andere reeks verwarmingsproeven hield ik de temperatuur gedurende enkele uren boven die der omzetting der vaste modificaties en beneden die der vaste in de vloeiende kristallen, hopende, dat op deze wijze de omzetting in de roode kristallen totaal plaats vond.

Beide wijzen van werken leidden tot geen bevredigend resultaat. Een gunstig resultaat werd verkregen, wanneer ik na opsmelting der mengsels tot isotrope vloeistof deze niet beneden 100° afkoelde, zoodat de gele modificatie niet optrad. Onderstaande tabel geeft een overzicht der resultaten verkregen door macroscopische waarneming der verwarmingsen afkoelingskrommen.

De concentraties zijn hier evenals in het vervolg steeds in molecuul procenten aangegeven.

Mol. °/o Begin Eind Begin Eind

phenetol. overgangspunt. ^ overgangspunt. smeltpunt. smeltpunt.

0 - - 162.4°

10 — - 158.2° 159.8°

15 155.8° , . . 157"4° . . 159.0°

drie phasen veel vast

20 153 4° L57.2°-157.8° ( 158.6°

drie phasen ( 158.0° i)

25 152.2° 15<.2° 157 4 159.0°

drie phasen

30 150.2° 156.4° 157.4° 159.0°

40 140.0° 154.2° 159.4° 160.2°

50 144.6° 152.0° 160.0° 161.1°

75 140.2° 145.2° 163.3° 164.0°

100 — 138.4° - 167.3°

i) Zie pag. 62.