is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengkristallenphasen, die met den damp kunnen coëxisteeren.

Op de strook SA 1SB f Sa rust liet tweebladig oppervlak voor mengkristal en vloeistof.

Snijdt men nu deze ruimtefiguur door een vlak van constanten druk, dan krijgt men, wanneer de druk hoog genoeg genomen wordt, de T-X figuur van een stelsel van twee componenten, waarvan elke eene stabiele vloeiend-kristallijne modificatie bezit. Deze T-X figuur is in fig. 6 in het hoofdstuk der theoretische beschouwingen geteekend.

Gaan wij nu na, wanneer de T-X doorsnede de gedaante van fig. 7, 8 en 9 zal aannemen. Daar Fig. 7 het geval aangeeft, dat de vloeiende mengkristallen, Fba. met vast B in contact komen, zal het noodig zijn, dat de lijn Sb S'b de lijn Ob Y snijdt.

Yoor het optreden van deze snijding moet aan een der twee volgende voorwaarden voldaan zijn :

io dP • * dP

1°. is negatief; — is positief.')

dlFL dlsK

Bij de vloeiende kristallen zal dan bij verhooging van druk de smelttemperatuur dalen.

De lijnen Sb S'b en ObV loopen dan in tegengestelde richting en zullen elkaar bij een bepaalden druk snijden.

->n dP ... „ dP

2°. — is positief en is positief, doch

(I-Lfl CIISF

dP / dP dtsf \ (ITfl

!) Hierbij en bi 't vervolg wordt afgezien van de mogelijkheid, dat dP ,

c j, op een der lynen van teeken verandert.