is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spindle fibers and the cellplate itself stam strongly with the violet of the triple stain. I have not observed the gradual transition from the violet to the orange color described by Strasburger for the spindle fibers at the time when the cellplate is formed. Not only do the spindle fibers and the cellplate stain violet, but the plasma membrane of the mothercell frequently shows the same color."

Vergelijken we nu ten slotte nog de resultaten van de bestudering van de celdeling in gefixeerd materiaal met die, verkregen door waarneming van de levende cellen, dan blijkt, dat de laatste het best in overeenstemming zijn met de tans door Strasburger gehuldigde opvatting, welke vrij algemeen wordt aangenomen, dat de celplaat een cvtoplasmatiese lamel is, een_ Mutterhautschicht , die zich in twee „Tochterhautschichten" splijt, waartussen de nieuwe celwand wordt afgezet. Het feit, dat de celplaat, waargenomen in de levende cel, een andere lichtbreking vertoont dan de verbindingsdraden en wellicht ook dan de overige buitenlaagjes in de zich delende cel, wordt door Strasburger e. a. niet besproken. Ook Timberlake, die in zijn resultaten een bevestiging ziet van die, welke Treub had verkregen, laat zich aaarover niet uit. Weinig aandacht is ook in de latere onderzoekingen geschonken aan de waarneming door Treub1) gedaan, dat de celplaat zou gevormd worden door het samentreden v*n korreltjes, welke zich naar de equator begeven, een wv^rneming die later, voor zover mij bekend, door niemand weer gedaan is. Want Zacharias (zie pag. 11) meent ook wel dat de celplaatelementen. die hij in de equator zag, uit het cytoplasma binnengedrongen zouden zijn, doch hij heeft niet waargenomen, zoals Treub, dat ze zich daarheen begaven en dus niet in de equator zelf ontstonden.

!) Zio pag. 7.