is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. dat de meerderheid der Cytologen zich aansluit bij Strasbnrger's laatste en tans !) nog gehuldigde opvatting, volgens welke op de, op pag. 33 gestelde vraag, het antwoord C moet worden gegeven: 2°. dat een inzicht in de details van het ontstaan en de aard van de celplaat, gebaseerd op goed gekonstateerde en exact beschreven feitelike waarnemingen, nog niet is verkregen;

3°. dat verreweg de meeste onderzoekingen zijn gedaan met pollenmoedercellen en dat daarbij de Flemming'se driekleurenmethode een belangrijke rol heeft gespeeld;

4°. dat Strasburger herhaaldelik zijn opvattingen heeft gewijzigd, zonder dat hij in zijn latere studies voldoende rekening heeft gehouden met zijn vroegere waarnemingen.

Vgl. „Bonner" leerboek, 10e druk, 1910, pag. 77.