is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste terug te vinden, t geen vaak lang niet gemakkelik is; het is daarom meestal telkens beslist noodzakelik door een korte omschrijving de juiste plaats nader te markeren. Het preparaat is nu gereed voor de eigenlike behandeling. Door aan de linkerkant een stukje filtreerpapier tegen het glaasje te leggen en aan de rechterzijde een druppel van een vloeistof b.v. Eau de Javelle, gelukt het gemakkelik deze laatste onder het glaasje door te zuigen, zonder dat er gevaar bestaat, dat de coupe wegzwemt, ook al is het vliesje losgegaan van het glaasje.

Gebruikt men zulke smalle glaasjes als ik boven aangaf, dan gaat het doorzuigen van de meeste vloeistoffen vrij snel en gemakkelik; soms wilde een druppel vloeistof aan de rechterzijde tegen het glaasje gelegd er niet onder vloeien; men doet dan het best, de druppel over grotere breedte met het glaasje in aanraking te brengen en dan het objektglas naar links meer of minder te laten hellen; het dekglaasje kan in dit geval, doordat het links tegen het stukje tiltreerpapier steunt, niet verglijden, waardoor scheuren of loslaten van het celloidinevliesje wordt tegengegaan. Het filtreerpapier bleef gedurende de manipulaties zoveel mogelik op zijn plaats, doch kan natuuriik zo nodig voorzichtig door een vers stukje worden vervangen. Het wordt al spoedig geheel vochtig en werkt dan langzaamzuigend. Het is aan te raden de bewerkingen, welke het preparaat moet ondergaan, alle op hetzelfde objektglas uit te voeren. In vele gevallen gelukte het mij echter door het objektglas omgekeerd op een horlogeglas vol met gedestilleerd water te leggen, het glaasje met de coupe daaraan gehecht, van het objektglas af te laten glijden en dan over te brengen in een of andere kleurende vloeistof.

Het is duidelik, dat door de aanwezigheid van de celloidine, die alle holten in de cellen min of meer opvult, zelfs zo sterk inwerkende reagentia als Eau de Javelle of Chroomzuur 50 %, slechts betrekkelik langzaam de