is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillend lang duurt. Het kan daardoor licht voorkomen, dat liet uitwassen te kort duurt en daardoor de vervolgens toegepaste kleuring mislukt of altans vertraagd wordt.

§ 3. Waarnemingen.

1. Gedrag van de celplaat tegenover Eau de Javelle.

Van veel belang is het nu eerst na te gaan, welke verschijnselen we waarnemen, wanneer we een coupe, op een glaasje geplakt zonder het celloidinevliesje, aan de inwerking van Eau de Javelle onderwerpen.

Gebruikt men sterke Eau de Javelle, dan is die inwerking zo snel en krachtig, dat de coupe in een oogwenk geheel gedeformeerd is door krachtige opzwelling van de inhoud, die daarna vlug oplost; het was mij niet mogelik de verschillende delen daarbij in het oog te houden en waar te nemen, welke daarvan de meeste weerstand aan het oplosmiddel boden. Ik verdunde daarom de Eau de Javelle met het viervoudige volume gedestilleerd water en zorgde, door het filtreerpapiertje aan de linkerkant van het dekglaasje vooraf goed nat te maken, dat het verdunde reagens slechts langzaam onder het glaasje trok. Van de verschillende proeven, welke ik op deze wijze uitvoerde, zal ik een enkele meer uitvoerig beschrijven.

1. Een doorsnede van de worteltop van Allium, gefixeerd met het sterke Flemming'se mengsel en 4,5 u. dik, werd eerst gekleurd met de verdunde Delafield'se haematoxiline, waarbij de inhoud van de cellen een vuilgrauw-violette kleur had aangenomen, de kernen het donkerst, de nucleoli weinig, het cytoplasma bijna niet gekleurd en daartussen in sterkte van kleur stond het verbindingsdradencomplex. De wanden en ook de e'ne celplaat, welke zich in de coupe bevond, waren donkerblauw-violet.

De cel met de celplaat werd nu weer, nadat de coupe op een druppel water op 't objectglas was gelegd, ge-

6