is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik opnieu v sterke Eau de Javelle toe en plaatste het preparaat in een kleine petrischaal, waarin tevens een bakje met

MnTi ■ I V°lgende da£' nadat de doorsnede aldus bijna 23 uren in de Eau de Javelle had vertoefd, bekeek ik

em opnieuw en vond zonder moeite de afgebeelde cel enig. oorzichtig werd nu het reagens weggenomen met h treeipapier, enige malen gedestilleerd water onder het glaasje doorgezogen en daarna methyleenblauw in donkere neutrale oplossing toegevoegd, hetwelk de coupe snel kleurde; de gehele bouw van de cel was er nu min of meer n te herkennen; de vacuolen waren zwak aangeduid - iets scherper, doch ook nog vaag, de omtrekken van de chromosomencomplexen, welke belangrijk in grootte waren toegenomen zoals dadelik blijkt bij een vergelijking van e figuren 1 (,« en 16i, welke laatste de in fig. 16a afgebeelde cel voorstelt na de kleuring met methvleenblauw.

doch ?,en Celpkat hadd6n zich ^ai gekleurd,

de laatste iets sterker, hetwelk ik altijd bij deze

de°ruilWTrnam' 1Vei'der m°et ik n°g vermelden, dat ruimte tussen de celplaat en de 2 dochterkerncom-

plexen altijd iets sterker blauw gekleurd was, dan de rest

van de ce loidme, welke de holten van de cel min of

-eer 0 ld * heb dit verschijnse| ^ «

klaren; dat hier het verbindingsdradencomplex nog aanwezig zou zijn is onaannemelik, omdat de inwerking van

de kT H wlle ?Uidelik bleek Uit het verdwijnen van kleur, direkt na de eerste toevoeging van het krachtige

reagens Dat de celplaat zelfs na een blootstelling geuten e uren aan de werking van de sterke Eau de

dat hii *0 WaS, °PfIost' bewiJst ®* beter dan proef 1,

stoffen ZTT \ n h6bben b6Staan Uit ei^it

ik kan d g<f Proeven bevestigden dit ten volle en ik kan daarover korter zijn.

'i- Hg. 17a en 17/;. Materiaal en kleuring als bij 2. e ge ekende celplaat is in een verder stadium van ontwikkeling, zoals uit figuur 17a blijkt, waarin de inhoud