is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 2. Volwassen, afwijkend gebouwd stoma, door één wand a met de laterale wand van de stoma-grootmoedercel verbonden.

Fig. 3. Als 1&, doch omgeven door twee epidermiscellen.

Fig. 4. Mediane dwarse doorsnede door een volwassen huidmondje; a en b de doorsneden van de ringvormige stoma-grootmoedercel; de beide sluitcellen c verheffen zich boven het niveau van de epidermis.

Fig. 5. Dwarse doorsnede door een jong stoma; de stomamoedercel c heeft zich nog niet in de twee sluitcellen verdeeld en bezit een naar buiten gewelfde buitenwand; a en b als in fig. 4; cl eerste aanleg van de ademholte; van de kernen zijn alleen de omtrekken en de nucleoli getekend.

Fig. 6. Dwarse doorsnede van een stadium, jonger dan het in fig. 5 afgebeelde. De stoma-grootmoeder-celkern is bezig zich te delen; de celplaat heeft de onder- en bovenwand nog niet bereikt, en heeft een schuine stand, te vergelijken met de wand tusschen de beide kernen in fig. 5.

Fig. 7. Als de vorige; de deling is afgelopen; d eerste aanleg van de ademholte: zie verder pag. 62.

Fig. 8. Vlaktedoorsnede; de stoma-moedercelkern begint zich aan de randen om te buigen, waaraan een buiging van de celplaat beantwoordt. Zie pag. 63.

Fig. 9. Als de vorige, doch meer oppervlakkig gesneden, zodat de stomamoedercelkern alleen is geraakt. Zie pag. 63.

Fig. 10. Als de vorige, doch dieper gesneden en in verder gevorderd stadium van deling. Zie pag. 64.

Fig. 11. Als de vorige, doch de celplaatuiteinden richten zich naar de stoma-grootmoeder-celwand. Zie pag. 64.

Allium Cepa. Worteltop.

Fig. 12. Anaphase; tussen de dochterchromosomen-complexen, die de polen bijna bereikt hebben, bevindt zich veel korrelig cytoplasma, waarin grove korrelige verbindingsdraden in gering aantal. Zie pag. 66.