is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April 1899. Naar Amerika.

Waartoe deze reis?

Ik wil ruimte.. . .

do ruimte der zee, de ruimte der wereldsteden , de ruimte van de eindelooze bosschen en prairieën, van de /.ongebrande steen wildernissen.

Ik wil kracht. . . .

de kracht, welke uitgaat van zóó jeugdigovermoedige menschenmass&'s. Die kracht wil ik opnemen , er door herboren worden — evenals in den gloed der zon verstijfde ledematen herkrijgen hunne lenigheid.

En bovenal wil ik licht: licht om mij, licht in mij. . . .

Buiten zich zelf kan de mensch niet treden , maar wel kan hij gaan buiten zijne omgeving, die tweede zelf, in hem weerspiegelend en hem weerkaatsend.

Daartoe wordt deze reis ondernomen.

Zich op lateren leeftijd los te maken van het huisgezin voor een langen tocht in het onbekende, is voor wie steeds heeft rondgeloopen in den engen cirkel — uit Nederland als middenstip beschreven om Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië — iets als te gaan sterven. Het vervreemdt van alles, doet alles zien als door een

1