is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versleten uit; en hoewel even hoog als de Alpen, zijn zij dan ook hing niet zoo woest. Overal trouwens in de „Nieuwe Wereld" geeft de aarde den indruk van ouder te zijn dan in „de Oude": dalen en bergen zijn er veel minder steil.

De Nieuwe Wereld is niet alleen ouder maar ook altijd bedaarder geweest dan Europa, dat het tooneel was van zoovele geologische revoluties. Van daar onze zooveel moeielijker te ontginnen steenkolenmijnen, onze armoede aan petroleum, de bijna geheele afwezigheid van aardgas. Die Europeesche geologische troebelen hebben alles kris en kras door elkander geworpen, hebben de steenkolen diep onder den grond bedolven, en de lagen er van verbrokkeld , terwijl de aardolie en het aardgas weg konden vloeien door de scheuren naar de aardoppervlakte.

Niet aldus in Amerika. Daar ligt de steenkool — weinig diep — rustig op de oorspronkelijke vlakke bedding, en is dus zeer gemakkelijk te exploiteeren; soms komt ze aan de oppervlakte, en dikwijls ziet de reiziger in de insnijdingen voor den spoorweg de zwarte lagen bloot komen. En de petroleum en het aardgas (gevormd door de langzame scheikundige omzetting van voorwereldlijke dieren) konden niettegenstaande de hevige drukking welke dat gas uitoefent op de bovenliggende rotslagen, niet ontsnappen, omdat geen geologische omwentelingen die waterpasse gesteenten, uit nederzettingen gevormd, hebben verbroken.

liet klinkt fantastisch dat de visschen zich in den voorwereldlijken tijd zóó opeenhoopten, dat daaruit de onmetelijke petroleumbronnen konden ontstaan; maar ook thans nog zijn in de warmere zeeën de vischmassa's ontzettend groot. Zoo werd in Port Arthur, dicht bij de golf van .Mexico, tijdens mijne aanwezigheid een fabriek