is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klerken- en werkmanspubliek geniet dan van dit talentvol aangelegd heuvellandschap, een kwartier gaans breed, en ongeveer een uur gaans lang. Doch wij Hollanders, hoewel het publiek niet overdeftig vindende , zouden niet licht den juisteu stand der wandelaars hebben bepaald, zoo zorgvuldig en smaakvol zijn zij gekleed. Trouwens ook scherpere oogen hebben zich vergist, en een Ainerikaansehe vriend moest den bekenden Franschen economist Levasseur uit de dwaling helpen, toen deze op een Zondag door dat park gaande, dat hij in vroegere jaren meermalen doch steeds in de week had bezocht, de opmerking maakte dat de dames nu niet meer zoo elegant waren als bij vroeger bezoek.

In Amerika heerscht dan ook meer gelijkheid... in uiterlijken tooi dan in Europa, en óók in de week is daar de werkmansvrouw gekleed met een losheid en smaak, welke hier te lande zelfs hij de gezeten burgerij vergeefs gezocht wordt.

Maar Levasseur moet toch minder menschenkenner dan economist zijn geweest, anders luidde hij aan één nierkteeken den waren aard van het Zondagspubliek herkend : aan het groot aantal kinderen, nu zoo goed als vroeger, hier en overal, den rijkdom van het proletariaat. Doch terwijl het in Nederland wee doet die Zondagsschimmen te zien voorbij zeulen, met erger dan Zondagslusteloosheid op het gelaat, is het opwekkend hier al die dikke holle wangen en stevige beenen te zien. Geen roode boeren-appelenkleur — die is hier trouwens nergens bekend , en past niet bij het klimaat — doch een mat blank, waartegen te scherper afsteekt het koffiebruin, ja soms het inktzwart van negerkindertjes, die zich in den menschenstrooni voortbewegen zonder opmerkzaamheid te trekken. O, die nikkertjes, wat waren ze leelijk en potsierlijk ! Maar ze keken