is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevolking van 24 millioen (de „federates"),1 welke tegenover die zes honderdduizend weerbare mannen er twee en een half milioen stelden; en tot die overmacht droegen 500.Ü00 vreemdelingen bij : Duitschers, Teren, Engelschen — zij alleen dus reeds bijna voldoende om de Zuidelijken te staan. Daarenboven vochten aan de zijde der Noordelijken 180.000 negers.

En toch heeft de oorlog, welken die Noordelijken eerst als een militaire wandeling beschouwden, vijfjaren geduurd en is niet geëindigd voordat één millioen menscben levens was geofferd, en de openbare schuld met 8 milliard was vermeerderd!

Met dien vijfjarigen krijg was voor de Zuidelijken de ellende nog niet voorbij. Want de oorlog eindigde niet met een vrede tusschen Staten en Staten: de Zuidelijke Staten werden beschouwd als niet meer zelfstandig te bestaan, en gebracht onder militair beheer. En toen na enkele jaren wederom een burgerlijk bestuur werd ingevoerd , schrapte de wet allen als kiezers, die eenig deel hadden genomen aan de rebellie — want aldus werd de strijd der Zuidelijken betiteld. En aangezien in 't Zuiden geen man van eer, van aanzien of fortuin thuis was gebleven, stond dit gelijk met het staatkundig dood verklaren van het intellect, en het alle macht in handen geven aan de vrij verklaarde negers en aan de blanke avonturiers, die uit de Noordelijke Staten aanzwermden: de carpetbaggers, wier geheele bezitting — bij het komen althans — bestond uit het tapijten handvalies waarmede zij de reis aanvaardden.

1 Volgens eene andere opgave bedroeg de bevolking der slavenstaten 9 millioen en die der noordelijke 22 millioen.