is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehecht ben? Aan eeD oude lantaarn, die tegen uile regelen der gemeentelijke verlichting in, staat voor een huis, hier om den hoek van de straat. Indertijd woonde daar een burgemeester van New-York, en naar oudHollandsche gewoonte werd, toen hij zijn ambt aanvaardde, voor zijn deur een straatlantaarn geplaatst. Welnu, iederen keer dat ik weer een reis naar Europa heb gemaakt, is t eerste wat ik ga doen: kijken of die lantaarn er nog wel staat!

II

Richmond, de stad der rust, is ook die der herinneringen. Het huis waarin Jefferson Davis — de president der Confederates — woonde, is thans een museum. Elk der eenvoudige, maar ruime vertrekken is gewijd aan de oorlogsherinneringen van een der verbonden Staten. Verwacht geen schitterende trofeeën: Zij waren overwonnenen en zij waren arm! Krantenuitknipsels, regimentsvlaggen — op het roode veld het blauwe St. Andrieskruis met zilveren sterren — uniformen gedragen door de aanvoerders: effen grijs zonder eenige versiering, als die van gevangenen; papieren dollars; enkele half vergane kransen: eerbiedsbetuigingen van lateren tijd; een model van de „Merrimac" onbeholpen eenvoudig — vergeleken bij onze hedendaagsche kunstvoortbrengselen, — gij herinnert u wel, hoe dat scheepje met de „Monitor" op één dag alle oorlogsvloten ter wereld tot waardeloos brandhout maakte ? In eene afzonderlijke glazen kast: uniformen van Lee. Een oud gediende, onderbewaarder in het museum —de opperleiding berust gelijk in zoovele openbare verzamelingen in Amerika, bij eene vrouw — ziende dat ik in die voorwerpen belang stel, klampt mij aan en maakt zorgvuldig opmerkzaam op al die