is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuidelijken van toenmaals. Ook aan luinne zijde was het eerlijk gemeend. Niet enkel uit een staatsrechtelijk oogpunt, ook uit een zedelijk oogpunt kan hunne toenmalige houding gebillijkt worden. Men mag wat dit laatste betreft, hun enkel verwijten dat zij niet waren op de hoogte van hunnen tijd. Nu, daar hebben zij zwaar genoeg voor geboet! Dpch zwaarder nog wegens het niet zijn der Noordelijken op de hoogte van hunne taak. Philanthropie toch die het zwaard trekt of dwingt te trekken, is geen menschenliefde meer; ook de Transvaaloorlog bewijst zulks. En half het geld aan het bestrijden deiZuidelijken weggeworpen, had tot zegen kunnen doen zijn, wat 1111 is geworden tot misschien erger vloek. Want ook de Zwarten boeten voor de Noordelijken: eene bevrijding welke niet tevens gepaard gaat met eene opheffing, is minder dan waardeloos, is eene misdaad.1

Zal beter onderricht de negers opbeuren? Hoewel in dit opzicht veel voor en veel door de negers gedaan wordt, schijnt zulks eerder het rassenverschil sterker te doen uitkomen, ja ook het onderscheid tusschen de onderdeden van het zwarte ras. Want men stelle zich den „neger" niet steeds als zwart voor; integendeel, door rasvermenging van vroeger, zien er velen blanker uit dan menig Europeaan. Het onderscheid tusschen blanke en

1 „The future uf the American negro", door ltouker T. Washington; Boston; Small, Maynard & Co. 1S99. Zelf een neger, wijst deze er op hoe, toen de negers slaven waren , hunne meesters hen lieten onderwijzen in allerlei ambachten: timmerman, metselaar en smid. Daar echter niemand meer naar hen omziet, zijn die goede werklieden zonder opvolgers gebleven. Zonder kapitaal; niet wetende hoe niet geld huis te houden, zijn dan ook thans de negers tot slaven geworden der geldschieters: alles wat zjj verdienen gaat naar hunne sohuldeischer», die hun nauwelijks genoeg overlaten om niet van honger te sterven.