is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziedaar dus een dier wereldproblemen, waarbij onze sociale vraagstukken klein schijnen; en niemand is dan ook zoo te beklagen als de ontwikkelde neger. Hem blijft niets over dan zich te spiegelen aan den roomschen geestelijke die zich vrijwillig opsloot bij de leprozen en, hen vertroostende, mede onderging.

Maar het moet den blanke wel eenigszins zonderling te moede zijn, wanneer hij overweegt hoe al zijne beschaving, al zijn christendom, al zijne verlichting hem nog niet eens kunnen doen vergeten een andere kleur van het vel onder de nagels. Het „grattez le liusse, le barbare apparaitra", geldt trouwens niet alleen voor den geamerieaniseerden Europeaan: het geheele blanke ras kan zulks op zich toepassen; en werd daaromtrent een wereldstemming uitgelokt, Mongoliërs, Afrikaanders, Australiërs en vermoedelijk zelfs onze stamverwanten de Aziatische Ariërs, zouden niet op onze zijde staan.

Tot troost heeft de Schepper dien zwarten gaven gegeven, zooals aan weinige blanken; en zonder overdrijving kan Councill verklaren: „De oplossing van het rassenvraagstuk ligt niet bij den neger. Deze heeft alle voorwaarden vervuld, welke de beschaving stelt. Hij is een vurig, duldzaam, vergevend christen. Hij wil ieder tot vriend zijn; ieder is welkom in zijn nederige hut en tot wat hij het beste bezit. Hij is geen werkstaker; hij is een opgeruimd, gezeglijk arbeider; een goed vaderlander; een ijverig burger en een dapper soldaat."

Dit alles kan niet ontkend worden. Welnu, laat de neger daarmede tevreden zijn: een der onzeu wordt hij nooit!

III

In de wereld der hctie speelt de neger de rol van Pierrot of van Pantalon; de Amerikaansche „fliegende