is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemden slechts een half dozijn raadsleden vóór de concessieverlenging; van de overige voorstemmers werd — zooals een der dagbladen opmerkte — door loven en bieden even openlijk de prijs bepaald, als die van varkens op de veemarkt!

Ach, veel gevoeliger dan deze dieren zullen die heeren ook wel niet zijn geweest. Men went aan alles, en terwijl men in Europa nog boog opgeeft van de macht der publiciteit — evenals van de verantwoordelijkheid van Ministers — heeft men daar al lang de koningin der aarde afgezet, en weet er ook hoe spoedig een ministerieel leven eindigt. De gelieele pers van Chicago riep schande: vereenigiugen ter bevordering van het volkswelzijn, — ik had haast geschreven : tot veredeling van het stemrecht — the Civic Federation, the Municipal Voter's League hielden monster-vergaderingen. . . . niets weerhield de leden van den gemeenteraad om zich het oordeel waardig te maken van den nieuwen burgemeester: The city council is steeped in crime and corruption. 1

Deze burgervader is mij overigens slechts bekend per portret. Dit versiert — ik heb reeds opgemerkt dat in Amerika de photograaf steeds ter hand is —het verslag over 1898 omtrent de openbare werken der gemeente. De heerscher over twee millioen menschen is blijkbaar nog jong; en kenmerkend, als een soort program, vertoont hij zich hier aan zijne gemeentenaren met de handen in den zak. Let wel op : in zijne zakken. Inderdaad schijnt dat embleem goed gekozen: in eene opwelling van eerlijkheid heeft hem Chicago tot deze waardigheid verheven opdat hij schoon schip make; en naar zijne inlei-

1 De wetgevende macht van Illinois is later tusschen beide gekomen en heeft het besluit van den gemeenteraad vernietigd.