is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarover later. Voor wie gezamenlijk eenig onderwerp wenschen te behandelen: de gezelschappen of clubs. En 1111 zult gij begrijpen waarom de school zes clubkamers telt. Deze zijn bestemd voor dergelijke gemeenschappelijke studie. Daarom ook zijn die gezelschappen onderworpen aan de goedkeuring van den Directeur; zijn de onderwijzers als zoodanig, leden der clubs en hebben stem in alle samenkomsten. Ook is voorgeschreven dat openbare vergaderingen en woordstrijden tusschen verschillende gezelschappen vóór half April zijn te houden, aangezien zij anders ongunstigen invloed zouden uitoefenen op do eind-repetities.

Het, sluitingsuur van alle clubs is bepaald op I uur des namiddags; geen leerling mag na dat tijdstip in de school vertoeven.

II

Ook wij willen even naar buiten gaan. Doch niet ver weg : slechts bezichtigen de nieuwe stadsbibliotheek , de trots van Kansas-city. Eigenlijk geen stadsbibliotheek: de stedelijke regeering heeft niets over deze inrichting te zeggen; zij maakt deel uit van de schoolwereld. Deze heeft zooals in vele steden, hare eigen administratie en fondsen; zij staat geheel buiten liet stadsbestuur, en dit maakt verklaarbaar waarom het schoolwezen niet lijdt onder de stormen die de Amerikaansche steden-regeering teisteren. De beheerders van het schoolfonds worden gekozen door hen, die de school belasting betalen; die belastingbetalenden bepalen welke scholen zijn op te richten, en aangezien deze belasting grootendeels drukt op het onroerende eigendom, de waarde van dien eigendom afhangt van de vraag naar woningen — dus van de uitbreiding der stad — prikkelt hier het eigenbelang tot