is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„of letterkundige gezelschappen — en welke dame is „dat niet lieden ten dage? maken veel gebruik van de inliehtings-aideeling, en dat doet ons groot genoegen."

Uit dit laatste blijkt dat de Amerikaansehe bibliotheek zelts dienen moet tot bevordering van het vreemdelingenverkeer! Trouwens uit al liet bovenstaande zal het wel duidelijk zijn geworden dat de inrichting een geheel ander karakter heelt dan de meeste Europeesche boekerijen; en geen wonder dan ook dat, in plaats van een deftig, onzichtbaar geleerde, hier als bibliothecaris optreedt een (linke vrouw, aan wie zelfs een ontvangsalon ter beschikking staat. Op een paar uitzonderingen 11a, is ook het geheele personeel vrouwelijk.

Maar ik wil u nog meer in verbazing brengen: Niet dat het u 11a al het voorgaande, verwonderen zal dat in de bibliotheek een kamer uitsluitend is bestemd voordelloogere Burgerscholieren, waar alsdan de boeken ter inzage worden gelegd waaromtrent de leeraar op school heeft gesproken (boeken die uitgeleend waren, worden hiertoe zelfs tijdelijk opgevraagd), en in die zaal is het hardop wisselen van gedachten geoorloofd. Maar wèl zal 11 verwonderen dat in zulk deftig gebouw een kinder-leeskamer wordt gevonden. Daar komen o, zulke kleintjes; zóó klein dat men er een tafel vindt met heel lage stoeltjes daar om heen, en met boeken er op in 't soort van Moeder de Gans. Maar onder de .1(100 boeken, welke in deze kamer langs den wand geschaard staan, bevinden zich er ook van ernstiger inhoud: geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschrijvingen. Die mogen de kleintjes zelfvan de planken nemen; en weten zij niet wat ze lezen willen: daar bij de deur zit een vriendelijke juffrouw, die hen voorthelpt. E11 het is grappig 0111 te zien hoe de kleuters — precies menschen — daar zitten te studeeren, of geïllu-