is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehaalde studie van Prof. Ruwe eenige gegevens, welke ik bieronder, als wellicht niet onwelkom, overneem.

kosten p. kosten p. pereent der gemidd. inw. in leerl. in stedelijke 1897/98. bevolking, sehoolbez. guldens, guldens. uitgaven.

New-York (Man- .. i * nn

hattan environs) 2.155,800 219,000 8,0a .J,4o lo,00

Pbiladelpliia.... 1.305,000 143,400 0,95 «3,3o lo,43

Brooklvn 1.197,000 120,700 5,38 53,50 1<,02

St. Louis 651,800 75,9C0 5,45 46,90 lo,,4

Boston 541,500 71,800 12,45 94,07 22,56

Cincinnati.. 383,(00 35,800 6,40 68,42 13,09

Cleveland 370,000 41,400 8,33 74,42 --

Minneapolis 210,000 30,000 7,68 53,75 24,72

Onder stedeljjke uitgaven zijn hier alle uitgaven voor stad en soliool

begrepen , hoewel deze laatste - zooals reeds vroeger is medegedeeld -

veelal niet uit de gemeentekas worden gekweten.