is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cycloon te ^New-3Richmonci.

I

Minnesota — zoetklinkend woord! Een dier welluidende Indiaansche plaatsnamen welke alleen, maar dan ook eeuwigdurend, herinneren aan de oorspronkelijke bewoners. Zij klinken weemoedig, als een zacht gekreun, een bescheiden naklagen van wie hier eenmaal heerschten. Gelijk bij het voor 't oor houden van de koude, doode schelp men plotseling weder de zee hoort ruischen en strand en duinen voor de oogen worden getooverd, zoo ook in Amerika, waar al het oude is als weggevaagd, rijst plotseling een beeld op van het verleden, wanneer een dier eigenaardige namen het oor treft, die op de kaart zoo vreemd staan tusschen al die Europeesche plaatsnamen, welke als bij vergissing over Amerika zijn uitgestoit. Die Indiaansche namen worden zeer zacht uitgesproken, met eene geheel van het Engelsch afwijkende uitspraak; bijna onbestemd als droomwoorden en niet wel in schrift weer te geven: zoo Missouri, Alleghany, Chicago, Wisconsin, Utah.

Minnesota beteekent land der wateren; doch denk d aai bij niet aan ilollandsche rietpiassen: duizende en duizende liefelijke meren en meertjes liggen er verspreid door het heuvelland, dat overdekt is met wolkig groen, stil weerspiegelend ia het water aan den voet.