is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En overal openen de bevallige golvingen van dat landschap wegwijkende uitzichten op andere, wegens het verschiet licht blauwende heuvelreeksen.

liet is er als Oosterbeek niet den Hemelschenberg, gezien van uit den trein, komende van Nijmegen; oi als de glooiingen onzer hooge Veluwe, maar inplaats van heide, frischgroene weide of korenland — want de grond is zeer vruchtbaar. De boerenhuizingen liggen elk afzonderlijk verborgen in zwaar hout, en zijn alleen voor den ingewijde herkenbaar aan den windmolen, die zijn witten cirkel op fijnen steel hoog boven het gebladerte uitsteekt. Daar moet het heerlijk wonen wezen: rustig, vredig, bekoorlijk

Niet altijd, 't Is wat men noemt „een warme dag" en oen warme dag is in Amerika heel warm. Het is voorjaar; die warmte is daarenboven erg vochtig, dus drukkend. Midden in den zomer, als de vocht uit den grond y.al zijn getrokken, zoude men zich veel behagelijker voelen.

Daar pakken zich tegen den avond in het Zuidwesten dreigende wolken samen. Heerlijk! Verfrisschende regen derhalve! Maar.... wat is dat? Het is alsof de onderrand der zwarte wolkenmassa, die zich zoo scherp belijnd afteekent tegen den helderen luchthorizon, doorzakt; te zwaar wordt om zich zwevend te houden. Het doorzakkend wolkenzwart krijgt gedaante, neemt een trechtervorm aan, daalt altijd door — in de onheilspellende stilte welke aan den storm voorafgaat — altijd, altijd door, vormt eindelijk een lange kolom, bereikt de aarde.... vlucht: dat is de cycloon!

De eerste beweging, onwillekeurig, is te vluchten in huis. Doch bedenk: tegen den cycloon is geen huis bestand. In den kelder dus! Ja, als uw huis van hout is,