is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter rechter of ter linker, op een der beide afhellende vlakken. Stommelend rollen zij daarlangs naar beneden, tot waar /ij stuiten tegen twee metalen klauwen. Ilier blijven zij liggen, onbewust van het lot dat hen wacht, Want worden die klauwen neergedrukt, dan rolt de eerste daartegen leunende boomstam iets verder, tot tegen den derden klauw, den „nigger." En tezelfder tijd gaan dan de beide andere klauwen weer naar boven, en scheiden zoo den veroordeelde van zijne kameraden.

Nu is het einde daar: Eerst wordt hij handelbaar gemaakt. Want een rolronde stam is te zeer geneigd zijn eigen weg te gaan, en men kan er geen tweeden op stapelen. Er zijn dus twee ligvlakken aan te zagen — niet te breede — een tiental centimeters is voldoende.

(laan wij 11a boe deze bewerking geschiedt: Wordt de klauw, welken men nigger noemt, naar beneden gedrukt, dan rolt de 1111 nog ronde boom opeene slede, op welke hij stuit tegen twee ijzeren staanders, waarin grimmige haken zitten, die hem vastgrijpen. Deze staanders kunnen iets voor- of achteruit gesteld worden, zoodat de stam juist zóó komt te liggen, dat bij het voorbij trekken langs een handzaag, een schaal ter gewenschte dikte — niet meer, niet minder — van het hout wordt afgenomen. E11 nu stormt de boom langs die bandzaag, en vliegt terug, en danst — als door een onzichtbare macht opgeworpen — in zijn geheel omhoog, wentelt tevens een halven slag 0111, en vliegt op nieuw langs de bandzaag, en nog wellicht eenmaal daarna. Dan houdt de slede stil aan den anderen kant der zaag.

Dat intusschen de beide mannen — die op de slede naast de staanders zijn geplaatst — bij dat been en weer rennen, niet als kanonkogels er zijn afgeschoten, is een