is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen om wat Engelsch aan te loeren, maar konden niets verstaan en werden niet verstaan. Uw spreker had zich den tijd to nutte gomaakt, hem door de zeeziekte vergund — die in zijn geval zeer karig was in hare vergunningen. Hij leerde Engelsch uit een boekje, uitgegeven ten nutte van de landverhuizers. Het gat' eerst liet Hollandsche woord, dan liet Engelsch als geschreven, en dan als uitgesproken in Hollandsche klanken. Een plirase van buiten te leeren was het Engelsch voor „O, vreugde, daar is Amerika." Spreker dezes bemachtigde de aangegeven uitspraak. Die was: .,0, sjooi, deer is Ameriek." In Zeeland gevestigd zijnde, zocht een pas uit Nederland aangekomene bij ons een onderdak. Hij had in Nederland, ik meen met behulp van een onderwijzer, zich voorbereid op het gebied van taal. Hjj klaagde over de slechte uitspraak van liet Engelsch in Amerika. Hij had in een winkel om evers gevraagd en men had hem een bjjl aangeboden. (eggs,axe.)

Hij de aankomst in Amerika was men blootgesteld aan zwermen van afzetters en bedriegers, die op de landverhuizers afkwamen als vliegen op het vleesch in de hondsdagen, als de muggen op de eerste nederzetters in deze bosschen, als slangen op de slaapzoekenden in de zoodenhutten van de Dakotas.

Onder de hulpvaardigen waren er die Hollandsch spraken. Hoe zoet klonk die taal in de ooren in dit vreemde land; maar dikwijls kwamen die honingzoete woorden zoo duur te staan, dat al spoedig zij, die hjj geval de landverhuizers ontmoetende, hen als landgenoot wilden groeten, een fronzend gelant en doof oor, indien geen woorden als schurk, schelm, schobbejak, in wedervergelding ontvingen.

I)s. Ypma, een bijzonder vriendelijk en spraakzaam man, na zijne vestiging in Friesland alhier, ontmoette eens op een zijner reizen eenige Hollanders in een depot (aldus noemt de Amerikaan de spoorwegstations), die hjj met de hem eigenaardige gulheid en begeerte tot nadere kennismaking aansprak. Hem werd in platte termen aangezegd dat zijne afwezigheid aangenamer zoude zjjn dan zijne tegenwoordigheid. Toen de dominee, om dien indruk weg te nemen, wat verder verslag van zichzelven gaf, als o. a. leeraar in Friesland, Micliigan, gevestigd, riepen zij elkander toe met klemgevend gebaar: Hoor hem eens, nu is hij al dominee! Het zoeken naar nadere kennismaking schijnt niet verder voortgezet te zijn geworden.

Besmettelijke ziekten eischten somtijds gedurende de reis vele slachtoffers. Op ons schip vielen meer dan twintig, waaronder één volwassene, den mazels ten prooi. Op sommige schepen woedde de cholera met