is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen voor ons land, indien al onze hoogere inrichtingen van onderwijs voor een vijf en twintig tal jaren gesloten werden, 0111 zoodoende de sleur te breken; indien men de studeerende jongelingschap een woord kon toevoegen als Napoleon's: „de Fransche maarschalkstaf ligt aan de overzijde van den Rijn"! Vrees niet, dat daardoor al de academiegebouwen nutteloos zouden worden. Want tusschen de lagere school der onbemiddelden en de hooge scholen der rijkeren, ligt het nu nog zoo zeer verwaarloosde vakonderwijs voor den middenstand, voor de kern onzer burgerij.