is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudig gekleed. Blijkbaar een der vele boeren, wier karretjes afgespannen staan op bet veld, en die van allerwege zijn samengestroomd. Zijn dracht steekt trouwens niet af bij die der anderen. De geheele verzameling heeft iets zeer eenvoudigs, bijna huiselijks; er is niets in wat aan een feest herinnert: men zoude zeggen een samenkomst van Hollanders uit den kleinen burgerstand, ter bespreking van eene gewichtige aangelegenheid. Want waarlijk er steekt iets Hollandsch in, evenals in het landschap waardoor wij trokken vóór Salt lake City werd bereikt.

Niet Hollandsch is daarentegen het landschap dat dooide open bogen van de Casinozaal wordt gezien, en zóó verrukkelijk, dat ik de weinig belangwekkende redevoering niet verder aanhoor, doch naar buiten treed op het balkon, dat rondom de ovaalvormige ruimte is aangebracht.

Aan de landzijde, achter de stad: hooge sneeuwbedekte bergen; onder den voet: hel groen water als van den Oceaan; in het meer en ter zijde: hooge rotspartijen — zooals in de baai van Napels, en ook van dat eigenaardige lichtende nevelblauw — die breed oprijzen uit het effen watervlak, dat zich in de verte verliest. Men denkt trouwens niet aan een besloten kom: dit meer heeft de afmetingen van een zee, is zelfs grooter dan onze Zuiderzee. Voor wie de Rocky Mountains is doorgetrokken, en uit de bergengten afdalend, in de vlakte komt en staart op dit groene water, is het inderdaad of nu eindelijk bereikt is de grens van het vaste land, of een nieuw Palestina zich uitstrekt langs een andere Middellandsche zee. En niet enkel door afmeting en kleur doet dit water denken aan eindelooze watervlakten, óók door het zoutgehalte. Dit is hier zelfs veel grooter dan op den Oceaan; wil men