is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bergtop zweefde, als vrij gemaakt van de aarde. Doch van lieverlede stierven alle kleuren weg, en enkel de groote casinoholte bleef roerig lichten in de strakke, donkere zeestilte.

Want als een stoonier op den Oceaan drijft het casino eenzelvig op liet meer: heinde en ver wordt geen woning, geen boom, geen struik gevonden. Het strand is niet begaanbaar: moerassen vormen den langzanien overgang van water tot vasten grond; en eerst dicht bij de stad — welke een drietal uren gaans verwijderd ligt — begint liet akkerland. Zulk een casino symboliseert wel eenigszins het geheel van de overige wereld afgescheiden, doch daarom nog geenszins in treurigheid doorgebrachte leven der Mormonen.

Doch het is daar buiten al te frisch, en dus wordt weder naar binnen gegaan, waar dicht bij het podium, de apostel Brigham Young welgevallig de dansende paartjes nastaart. liet, aanbieden van een naamkaartje diende tot introductie en alhoewel ik nog nooit een apostel had gesproken, voelde ik mij geenszins bedremmeld, want — van dichtebij gezien — geleek deze kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder als twee druppelen water op een onzer welbekende groote aannemers, met wien ik meermalen in aanraking was geweest. Het gesprek liep natuurlijk eerst over het dansen, en ik nam de vrijheid eenige verwondering te kennen te geven over dit onder de vleugelen der kerk als 't ware plaats vindende feest. In Holland — zeide ik tot verklaring — is de kerk allesbehalve vlugvoetig. Och — luidde het antwoord — wij zijn steeds voorstanders van onschuldige vermaken, en zien liever dat er onder ons toezicht gedanst wordt, dan in het geniep; zoodoende blijft, liet ordentelijk. Trouwens