is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelen der Anierikaansche architecten, het meest verlieven bouwgewrocht der Republiek — kan niet minder trotsch 1'ittsburg wijzen op zijn gerechtshof, prototype van zoovele andere; bijna bovenmenschelijk ernstig, alsof Riehardson den beschouwer heeft, willen herinneren hoe onwrikbaar, hoog boven volksgril en partijbelang, zich verheft het Recht. En hoe alledaagsch zijne Chicago'sche taak moge schijnen, het aldaar door hem ontworpen reuzen winkelhuis-magazijn overtreft bij grooten eenvoud alle andere reuzengevaarten in distinctie.

Zeldzaam voorrecht van Richardson's bouwstijl: de tallooze navolgers, die niet zijn fijnen smaak bezitten, dwingt zijn voorbeeld althans tot eene matiging, welke van zelf behoedt tegen de dwalingen eener al te handvaardige middelmatigheid.

Mijne bewondering voor wat Amerika op het gebied der architectuur heeft weten te scheppen, geldt natuurlijk niet de officieele gebouwen; even als in Europa zijn ook in Amerika deze meer uitingen van protectie dan van kunstgevoel; en vooral de zetel des Rijks: Washington, kan over vele versteende millioenen treuren.

Is hoogte het kenmerk der Amerikaanscbe openbare gebouwen — welke dan ook in de eerste plaats moeten spreken tot de verbeelding, den mensch zich klein en nietig doen gevoelen —gestrektheid is daarentegen het kenmerk der behuizingen, vooral van die der zéér rijken. En zulks om even geldige redenen: De woning is in de eerste plaats bedoeld voor het gemak: trappen klimmen is hiermede in strijd; ruimte van geld diene dus in de eerste plaats tot het koopon van ruimte van terrein.