is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet in de hoogte, maar in de breedte breide zich dan ook de woning uil. Ook nog om andere reden: in zijn woonhuis trekt de man van zaken zich terug; hier moet hij slechts gevonden kunnen worden, door wie hij zelf uitnoodigt; liet huis verberge zich dus in het lommer, steke er niet boven uit.

Vooral te Newport — de zeebadplaats der New-Yorker milliardairs — is dit stelsel met reusachtige consequentie doorgevoerd. .Spitse, in hoogte afwisselende daken verhinderen echter dat de gestrekte lijn al te lang schijne, en geven aan de buiten woning iets landelijks; beletten dat de mensch al te klein schijne bij die uitgestrektheid. Ook hier dus vormt de Amerikaansche architectuur een lijnrechte tegenstelling met de Europeesche, welker taak het veelmalen is het kleine groot te doen schijnen, en die daarom nog al te dikwijls de allongepruik van den veertienden Lodewijk opzet.

Tot de rustige rust der Anierikaansche steenen gebouwen draagt zeker in niet geringe mate bij de keuze van het materiaal: De natuurlijke steen waaruit zij meerendeels worden opgetrokken, heeft een donkere, roodbruine warme tint, en is voldoende hard 0111 den beitel binnen de perken der soberheid te houden. In latere jaren wisselt veelmalen uit de hand besneden terra cotta van dezelfde kleur af met den vlakken natuurlijken steen, wat — aangezien ook hierbij de Romaansche eenvoud in acht wordt genomen — tot eene inderdaad gelukkige speling van licht en schaduw aanleiding geeft.

Doch Anierika's bodem levert niet enkel steen in onbeperkte hoeveelheid; haast even onuitputtelijk is de