is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezwaarlijk sprake kunnen zijn: het is zoo groot als Utrecht, Gelderland, Overijsel en Drente samen; een rechthoek, 104 kilometer bij 120 kilometer — bijna de helft van ons land — bij wet van 1872 afgezonderd ,,as a public park or pleasure ground for the benefit and en joynient of the people". — Onder „people" verstaat men blijkbaar daar te lande niet enkel die klassen der bevolking, welke thans in Europa de bijzondere zorg der Regeeringen uitmaken, want door de afgelegen ligging kost, eene reis naar het Park verscheidene honderde guldens; en gratis vervoer verschaft de Staat niet. Het doel is dan ook nog meer geweest een asyl te verschaffen aan de natuur, overal geplaagd en verjaagd door de hebzucht der mensehen; een plek aan te wijzen waar de voorwereld vredig hare laatste dagen kan slijten, zich voor hare laatste stuiptrekkingen niet behoeft te schamen. Want de verschijnselen van Yellowstone park zijn als het ware voorwereldlijke verschijnselen; zij passen niet bij ons, of juister: wij niet bij hen. Maar die verschijnselen zijn zóó grootsch, dat zelfs de hebzucht gevoeld heeft dat daaraan te raken, heiligschennis zoude wezen.

Het park wordt in hoofdzaak gevormd door een groote vulkanische hoogvlakte, op ongeveer 2400 meter boven den zeespiegel gelegen, en aan alle zijden ingesloten door bergen, welke een duizendtal meters hooger reiken. Groote dennenbosschen — hier en daar niet loofhout vermengd— bedekken de hoogvlakte, terwijl de laagste deelen uit moerassige weiden bestaan. Onder hoogvlakte denke men zich echter geen geheel vlak land, geen polderland; onze Veluwe geldt voor wiens oog aan bergen gewoon is, nog als tafelvlak; en inderdaad is Yellowstone park veel golvender dan eenig deel van onzen geboortegrond.