is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den trekje weg te nemen op liet gelaat van den Amerikaan — maar, eerlijk gezegd: ook niet grooter. Gijlieden zijt van gelijke bewegingen als wij, van hetzelfde ras; Anglo-Saksers zijt gij slechts taalshalve, en dat zelfs heeft u niet belet de Britsche vlag neer te halen. Doch wij, op het vasteland van Europa, hebben dezelfde hersenen, dezelfde armen en beenen als gij; slechts zijn onze hersenen wat overvuld door te veel studeeren in boeken, en onze ledematen wat stram, óók al weer door die boekenstudie — want ze hebben ons jaar in jaar uit voorgekauwd dat alleen kennis macht is. Maar ik ben er volkomen van overtuigd, dat als Europa slechts wederom aanknoopt aan haar verleden — niet aan het verleden, waarmede stoelmakke historici onze kinderen volproppen — maar met het ware verleden van ons volk: ons verleden van koopmanschap, van nijverheid en zeevaart — wèl dan geloof ik dat Europa-vader best Amerika-zoon kan staan. Trouwens zooals gij zelf opuierktet: zoo heel veel verschillen wij niet in leeftijd.

Ja — zeide een stem ter rechter zijde, die tot nu toe gezwegen had — (het was de Duitscher die zich ten strijde aangordde), zelfs ondergaat Europa een verjongingskuur — althans het beste deel daarvan — en het is de vraag wie van beide nu het meest „nieuwe wereld" is: Amerika of Europa. Duitschland althans durft den handschoen wel opnemen, en uwe landslieden zelf erkennen onze meerderheid. Zie hier een uitknipsel uit een Amerikaansche courant, dat ik te huis wil vertoonen; want hoewel mijn land er niet rechtstreeks in wordt aangeduid, weet iedereen toch die wereldwijs is, dat wat daarin gezegd wordt van Europa in 't algemeen, eigenlijk op Duitschland doelt.

En meteen richtte de spreker zich halfop, haalde uit