is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeer meer zal kennen. Doch gij zoudt bedrogen uitkomen: Duitschland staat zelf niet sterk genoeg in de schoenen; sedert wij aan den staatkundigen horizon zijn verschenen, telt men niet meer bij keizerrijken maar bij wereldmachten — en Duitschland is geen wereldmacht; enkel een partner, naast Frankrijk, in den toekomstigen Russisch-Europeeschen Statenbond. En gij weet: wie zwak staat, moet somwijlen in het spel een troel' offeren, ten einde zijn medespeler aan slag te laten komen. Duitschland zoude zich dus wel eens verplicht kunnen zien uwe troeven te laten vallen! Neem dus of geen patroon of zoek een sterker!

Ik begrijp uwe belangstelling — zeide de Hollander tot besluit, terwijl bij wegdook in zijne hut (want het was boog tijd om zich te kleeden). Sedert gij in de Philippijnen woont, zijn wij buren geworden. ... Smakelijk eten, buurman!

Nu is de zee weer stil, alledaagscb blauw, met dotjes wit — zooals een jongen zou kleuren, die nooit de zee had gezien. En ook de wolken zijn henengegaan; spelen elders haar spel van licht en schaduw. . . .