is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Substitueeren we hierin de gevonden waarden, dan gaan ze over in

(i — 2 s) (i — 4 s + 5 s2) > o Nu heeft i — 4 s -|- 5 s': = o twee imagimaire wortels, derhalve wordt de voorwaarde s

2

Voorts blijkt uit fig. 16, dat het niveauvlak een zeshoek zal zijn als L G < O L, of als s < — , zoodat deze voorwaarde samengaat met de stabiliteitsvoorwaarde.

I — 2 S8

De betrekking -—— = 6 (1 — :) geeft dan aan, " (1 — s)1 v ' ö

dat we stabiele standen zullen aantreffen voor | > 1 — 1 > —,

O O

zoodat 't soortelijk gewicht liggen kan tusschen ^ en ^ . Voor ï — of ^ hebben we weer het grensgeval, waar

Ö 6 Sa'

het niveauvlak een gelijkzijdige driehoek is.

Verder kan geval II nog een stand opleveren, evenwel voor geen andere soortelijke gewichten dan in geval I, dewijl alleen binnen die grenzen een zeshoekige doorsnede mogelijk is. Van een behandeling van dit geval zoowel als van de rest van het vijfde geval zien we verder af.