is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60. Resumé.

In dit proefschrift zijn het eerste en het tweede geval, welk laatste evenwel geen stabiele standen bleek op te leveren, volledig behandeld en verder het derde, voor zoover standen beschouwd werden, waarbij een ribbe evenwijdig was aan den vloeistofspiegel. Voor de overige gevallen werd alleen het parallelopipedum met vierkante doorsnede in beschouwing genomen. De standen van den kubus zijn bijna volledig voor den dag gekomen (zie slot § 59). Daaronder zijn er, die we zeker niet verwachten zouden, waarom we ze hieronder resumeeren, voor zoover c > 1 . Daartoe zetten we

op een rechte lijn (fig. 17) de soortelijke gewichten af en plaatsen naast elk der stukken, waarin de rechte verdeeld is, de verschillende gevallen; (1^ wijst den loodrechten, (i)s den scheeven stand uit het eerste geval aan.

1 > £ > 0,788 . . . eerste geval, in loodrechten stand

0,788 ....>£> 0,75 . . . eerste geval in

scheeven stand o.333 ■ •••>«> 0,77 . .. vierde geval,

niveauvlak een vijfhoek (g 56) 0,833 • • • • > £ > 0,5 .... vijfde geval niveauvlak een zeshoek (§ 59).

In de „Mathem. gazette" (zie ? 8 van dit proefschrift) vinden we dezelfde uitkomsten voor 't eerste gedeelte van 't eerste geval en voor 't vijfde geval. Het tweede gedeelte van het eerste geval en het vierde geval worden niet behandeld.