is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loodrecht invallend licht voor de intensiteit schrijven:

. , 7r p sin 9

/ \ 2 sin 1

I ;{*& (85)

\2 77/ / n p sin 9 j -

Wij hebben niet noodig, de functie (35), waarin 9 de veranderlijke is, te bediscuteeren. Wij herinneren alleen, dat de minima, die alle = 0 zijn, overeenkomen met

sin 9 = — (k = ± 1, ± 2, . . . en de maxima, althans de

verder van het midden van het buigingsbeeld afgelegene,

(2ft + 1) k , . . nagenoeg met sm O = ' ' : de intensiteit dezer maxima

2 p

neemt zeer snel af. Het teeken van O zal geen invloed hebben op I: wij behoeven daarom slechts de positieve waarden van 0- te beschouwen. (Deze opmerking geldt ook voor de later te behandelen gevallen). Het hoofdmaximum komt overeen met k = 0 of (f = O. en heeft de waarde

('■ '). De eerste minima links en rechts van het hoofdmaximum liggen op afstanden = van het midden; daar

al de minima op dienzelfden afstand ^ van elkander liggen, volgt daaruit, dat het centrale maximum de dubbele breedte

') Do waarden der intensiteit en bepaaldelijk die der maxima, in het centrale maximum als eenheid uitgedrukt , zijn voor een groot aantal

,t p sin 5

met gelyke verschillen (15°) opklimmende waarden van . door

Schweed berekend en in tafel gebracht: Die Beugungserscheinungen, § 55 en Tab. I. Zie ook Vehdet, Leijons d'optique physique, t. I, ch. VII, § 69.